Hivatali közlemény, Meghívó Testületi ülésre

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (kérjük a pontos helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen). Az ülés előterjesztései ZIP fájl.

1. Napirend előtti felszólalások
2. Munkaterv szerinti  napirendek

 • 2.1. Tárgy: 2012.október 23-i ünnepség előkészítése. Előadó: Bukodi Jánosné Oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke

3. Aktuális napirendek

 • 3.1. Tárgy: …./2012.(…)ÖK. rendelet-tervezet A közüzemi ivóvízellátás és a közüzemi szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételéről, valamint az ezzel összefüggő egyes díjakról és fizetési kötelezettségekről szóló 41/2008.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Bukodi Károly polgármester
 • 3.2. Tárgy: …./2012.(….)ÖK. rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2012.(III.29.) ÖK. rendelet módosításáról. Előadó: Bukodi Károly polgármester
 • 3.3. Tárgy: …./2012.(…)ÖK. rendelet-tervezet az Ócsa Város helyi építési szabályzatáról szóló 16/2004.(XII.2.) ÖK. rendelet módosításáról. Előadó: Bukodi Károly
 • 3.4a) Tárgy: Manóvár bölcsőde  kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó Vállalkozási Szerződés megkötése.
 • 3.4b) Tárgy:    Közbeszerzési Bíráló Bizottság létrehozásáról tájékoztató Előadó:    Bukodi Károly polgármester
 • 3.5. Tárgy: „Manóvár bölcsőde építése”  című projektre beérkezett pályázatok elbírálása, a projektmenedzsment feladatok és a  nyilvánosság biztosításának ellátását szolgáló  tevékenységről. Előadó: Bukodi Károly polgármester
 • 3.6. Tárgy: A szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázaton történő részvételről. Előadó: Bukodi Károly polgármester
 • 3.7. Tárgy: Telenor Magyarország Zrt-vel kötött bérleti szerződés egyes elemeinek módosításáról, bérleti díj határidő lejárat előtti előzetes megfizetéséről. Előadó: Bukodi Károly polgármester
 • 3.8. Tárgy: Döntés az Inárcs Község Önkormányzata,  Felsőpakony Község  Önkormányzata  és Ócsa Város Önkormányzata  közös tulajdonában lévő Ócsa 090/4 hrsz-on található  szennyvíztisztító telep víziközmű-rendszer ellátásért felelős személyének  kijelöléséről. Előadó: Bukodi Károly polgármester
 • 3.9. Tárgy: A KÖVÜZ Kft. Ócsa és Társai Kft-vel szemben fennálló tartozásának részletfizetéssel történő megfizetése. Előadó: Bukodi Károly polgármester
 • 3.10. Tárgy: Volánbuszok Ócsa Város belterületén, közterületen történő parkolása. Előadó: Bukodi Károly polgármester
 • 3.11. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat közigazgatási területén kéményseprőipari közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásról.Előadó: Bukodi Károly polgármester
 • 3.12.Tárgy: Ócsa  Város Közútjainak Fejlődéséért Alapítvány megszüntetéséhez kapcsolódó feladatokról Előadó: Bukodi Károly polgármester
 • 3.13. Tárgy: BURSA HUNGARICA Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2013. évi pénzügyi tervezete. Előadó: Rupp Józsefné gyámügyi ügyintéző
 • 3.14  Tárgy: Tájékoztató a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2011./III.31./ ÖK. rendelet 22.§. (3) bekezdésében foglaltak szerint a 2012. augusztus 29-én tartott munkaterv szerinti ülésen el nem fogadott interpellációs válasz vizsgálati eredményéről Előadó:   Bukodi Károly polgármester

4. Interpellációk
5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 • 5.1. Tárgy:  Két ülés óta tett fontosabb intézkedések, valamint jelentősebb  eseményekről   tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás) Előadó:  Bukodi Károly  polgármester, Horváth Tamás alpolgármester

6.  Egyebek
7.   ZÁRT ÜLÉS

 • 7.1. Tárgy: Tájékoztatás behajthatatlan adóhátralékokról. Előadó: Táder Rozália adóügyi ügyintéző


Ócsa, 2012. szeptember 19.

Tisztelettel:
Bukodi  Károly

Megosztás

Programok

Bejelentkezés